Historisk arkiv

Varsler kjøp av klimakvoter for statsansattes flyreiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Stoltenbergs nyttårstale 2007

Statsminister Stoltenberg varsler i nyttårstalen at staten vil kjøpe klimakvoter for de internasjonale flyreisene som ansatte i statsforvaltningen foretar. Statsministeren sa at klimaendringene må tas på alvor, men la også vekt på optimisme og tro på framtiden i sin nyttårstale.

Pressemelding

Nr.: 001-07
Dato: 01.01.07

Statsministerens nyttårstale:

Varsler kjøp av klimakvoter
for statsansattes flyreiser

Statsminister Jens Stoltenberg varsler i nyttårstalen at staten vil kjøpe klimakvoter for de internasjonale flyreisene som ansatte i statsforvaltningen foretar. Statsministeren sa at klimaendringene må tas på alvor, men la også vekt på optimisme og tro på framtiden i sin nyttårstale. Den norske regjering blir trolig den første i verden som kjøper kvoter for internasjonale flyreiser. Internasjonal lufttransport er ikke omfattet av Kyotoforpliktelsene.

- I store deler av landet har vi hatt de varmeste høst- og vintermånedene på hundre år. Dette er et varsel vi må ta på alvor. Vi frykter at noe er galt med været, sa statsministeren.

Regjeringen har besluttet å kjøpe klimakvoter som tilsvarer de CO2-uslippene som forårsakes av at statsansatte reiser med fly internasjonalt.

- Hvis bare noen gjør dette betyr det lite. Hvis mange blir med, betyr det mye. Vi ønsker å sette et eksempel, sa statsministeren

Klimakvoter er utslippstillatelser som kan kjøpes av land og bedrifter som har utslipp av klimagasser. Kvotene selges og kjøpes i et internasjonalt marked. Når Norge kjøper slike kvoter, reduseres mengden av kvoter som kan gi rett til utslipp fra andre kilder. Dermed går de samlede klimagassutslippene ned. Flyreiser er ikke kvotepliktige etter internasjonale regler i dag.

Statsministerens nyttårstale 2007. Foto: ANB, Terje Pedersen
Statsministerens nyttårstale 2007. Foto: ANB, Terje Pedersen

Tro på framtiden
- Mitt ønske ved inngangen til ett nytt år er at vi får mer tro på framtiden, sa statsministeren i nyttårstalen.

- Aldri før har så mange mennesker levd i fred, aldri før har så mange barn hatt så gode mulighet til å leve opp og aldri før er flere blitt løftet ut av fattigdom.

Statsministeren siterte fredsprisvinner Muhammed Yunus, som har sagt at vi kan utrydde fattigdommen.

- Dette målet har aldri før vært innen rekkevidde. Nå er det mulig, sa statsministeren.


Les statsministerens nyttårstale