Historisk arkiv

- Glad for avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Den anbefalte løsningen som LO og NHO har kommet fram til om avtalefestet pensjon (AFP) er god for norske lønnstakere og god for Norge. Regjeringen har bidratt til en løsning som sikrer et rettferdig pensjonssystem og som gir full anledning til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Den anbefalte løsningen som LO og NHO har kommet fram til om avtalefestet pensjon (AFP) er god for norske lønnstakere og god for Norge. Regjeringen har bidratt til en løsning som sikrer et rettferdig pensjonssystem og som gir full anledning til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting, sier statsminister Jens Stoltenberg.  

- Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som gjør at de som går av ved 62 år i 2010 får en like god, eller bedre, AFP-pensjon som med dagens ordning, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Brevet fra statsministeren til Riksmeklingsmannen

Stoltenberg og Hanssen presenterer statens bidrag i lønnsoppgjøret på en pressekonferanse i dag kl. 10.00. Pressekonferansen finner sted i plenumssalen i R4.

Pressekonferansen sendes også direkte på Nett-TV.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, mob. 957 26 510.