Historisk arkiv

Én milliard dollar for å redde regnskogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge vil bidra med inntil én milliard US dollar fram til 2015 for å redusere avskogingen i Amazonas. Størrelsen på det norske bidraget er avhengig av hvor godt brasilianerne lykkes med å redusere avskogingen. Norge er den første bidragsyteren til Amazonas-fondet.

Norge vil bidra med inntil én milliard US dollar fram til 2015 for å redusere avskogingen i Amazonas. Størrelsen på det norske bidraget er avhengig av hvor godt brasilianerne lykkes med å redusere avskogingen. Norge er den første bidragsyteren til Amazonas-fondet. Avtalen blir signert under statsminister Jens Stoltenbergs møte med Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva i Brasilia i dag.

– Tiltak mot avskoging kan gi oss de største, raskeste og billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser. Norge må redusere sine egne utslipp, men vi må også bidra til reduksjoner av klimagassutslipp andre steder i verden, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Brasil har verdens største regnskogsområder. - Brasils arbeid mot avskoging er derfor særdeles viktig dersom vi skal lykkes med arbeidet mot global oppvarming. Jeg er imponert over president Lulas initiativ for å stoppe avskogingen, og jeg er glad for at Norge kan støtte dette viktige arbeidet, sier Stoltenberg.

Jens Stoltenberg møter Brasils president i Brasilia. Foto: Scanpix
Det norske bidraget til Amazonas-fondet ble offentliggjort da statsminister Jens Stoltenberg møtte Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva i Brasilia. Foto: Scanpix.

Under president Lulas ledelse har brasilianske myndigheter satt i gang en storstilt kampanje mot avskoging. Dette har ført til en sterk reduksjon i avskogingen de senere årene. President Lula har nå lansert en plan for ytterligere å intensivere dette arbeidet i perioden 2008 - 2011. Det er denne innsatsen bidragene til Amazonas-fondet skal støtte opp under.

– Avskoging i tropiske land forårsaker om lag 20 prosent av de årlige menneskeskapte CO2-utslippene. For å lykkes i kampen mot klimaendringene må vi derfor lykkes med å stoppe avskogingen i verden. I tillegg til klimaeffekten bidrar redusert avskoging i Amazonas til å bevare biologisk mangfold og urfolks leveområder, sier Stoltenberg.

Det norske bidraget til Amazonas-fondet er en viktig del av regjeringens klima- og skogprosjekt, som ble lansert av statsministeren under klimaforhandlingsmøtet på Bali i desember 2007. Reduserte klimagassutslipp fra avskogning og skogforringelse er blant de raskeste og mest kostnadseffektive klimatiltakene vi kan iverksette.

Allerede i år ønsker Norge å bidra med 100 millioner kroner til Amazonas-fondet, mens bidraget for 2009 økes til 600 millioner kroner.

Under besøket i Brasil skal det også undertegnes en avtale som etablerer en strategisk miljøpolitisk dialog mellom Brasil og Norge, en dialog som vil bli spesielt viktig i det knappe halvannet året frem til klimatoppmøtet i København i desember 2009.

I denne avtalen inngår dessuten et samarbeid om forskning og utvikling innen overvåking av tropisk skog og karbonutslipp fra avskoging og skogforringelse. Selv om Brasil har et av verdens mest avanserte systemer for overvåking av avskoging, gjenstår mange utfordringer. For eksempel er store skogområder nærmest konstant dekket av skyer som gjør tradisjonell satellittovervåking umulig. Norsk erfaring med bruk av radarsatellitter for miljøovervåking i nordområdene kan bidra til å forbedre overvåkingen av tropisk skog.