Historisk arkiv

Endringer blant de politiske rådgiverne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som følge av dagens endringer i regjeringen, har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

Som følge av dagens endringer i regjeringen, har Statsministerens kontor gjort følgende endringer blant de politiske rådgiverne:

  • de politiske rådgiverne for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Ketil Lindseth, Hadia Tajik (permisjon) og Lubna Jaffery Fjell (vikar) - fratrer. Lindseth tiltrer som politisk rådgiver for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet. Tajik tiltrer som politisk rådgiver for statsråd Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, når hennes vikariat ved Statsministerens kontor er over. Fjell tiltrer som politisk rådgiver for Andersen for den tiden Tajik har permisjon.
  • de politiske rådgiverne for statsråd Dag Terje Andersen i Nærings- og handelsdepartementet – Annelene Svingen (permisjon) og Anne Margrete Blaker (vikar) – fratrer. De tiltrer som politiske rådgivere for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet. Blaker vil være vikar i den tiden Svingen er konstituert som statssekretær for Brustad.
  • politisk rådgiver for statsråd Sylvia Brustad i Helse- og omsorgsdepartementet – Solveig Torsvik - fratrer.
  • politisk rådgiver for statsråd Åslaug Haga i Olje- og energidepartementet – Geir Pollestad – fratrer. Han er utnevnt til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.
  • politisk rådgiver for statsråd Terje Riis-Johansen i Landbruks- og matdepartementet – Sigrid Hjørnegård – fratrer. Hun tiltrer som politisk rådgiver for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.


Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap) – permisjon fra 18. februar 2008
Hadia Tajik (Ap) – vikar fra 22. februar 2008

For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
… (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Gry Larsen (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Kyrre Lekve (SV)

For kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Morten Wasstøl (SV) - miljøvernsaker

For arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Hadia Tajik (Ap) – permisjon fra 22. februar 2008
Lubna Jaffery Fjell (Ap) – vikar fra 10. mars 2008

For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anne Tingelstad Wøien (Sp)

For helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
Ketil Lindseth (Ap)

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Trine Synøve Lie Larsen (Ap)

For nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap)
Annelene Svingen (Ap) – permisjon 7. januar-1. august 2008
Anne Margrete Blaker (Ap) – vikar 7. januar-1. august 2008

For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Jørund Leknes (SV)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hjørnegård (Sp)

For barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)

For kunnskapsminister Bård Vegar  Solhjell (SV)
Audun Kolsrud Herning (SV)

For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
John Erik Pedersen (Ap)