Historisk arkiv

Endringer i statssekretærkorpset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som følge av dagens endringer i regjeringen er det gjort endringer i statssekretærkorpset:

Som følge av dagens endringer i regjeringen er det gjort følgende endringer i statssekretærkorpset:

  • statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Landbruks- og matdepartementet – Ola T. Heggem - har fått avskjed i nåde. Han er utnevnt til statssekretær for statsråd Lars Peder Brekk i Landbruks- og matdepartementet.
  • statssekretærene for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Jan-Erik Støstad, Libe Rieber-Mohn, Laila Gustavsen og Raimo Valle – har fått avskjed i nåde. De er utnevnt til statssekretærer for statsråd Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • statssekretærene for statsråd Sylvia Brustad i Helse- og omsorgsdepartementet - Rigmor Aasrud, Arvid Libak og Kari Henriksen – har fått avskjed i nåde. Aasrud og Henriksen er utnevnt til statssekretærer for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet. Libak er utnevnt til statssekretær for statsråd Sylvia Brustad  i Nærings- og handelsdepartementet.
  • vararepresentant til Stortinget Dagfinn Sundsbø (61), Fetsund er utnevnt til statssekretærer for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet.
  • statssekretærene for statsråd Dag Terje Andersen i Nærings- og handelsdepartementet - Øyvind Slåke, Rikke Lind og departementskonstituert statssekretær Annelene Svingen - har fått avskjed i nåde. De er utnevnt til statssekretærer for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet. Svingen er utnevnt for den tiden Lind er i permisjon.
  • statssekretærene for statsråd Åslaug Haga i Olje- og energidepartementet - Liv Monica Bargem Stubholt og Guri Størvold - har fått avskjed i nåde. Stubholt er utnevnt til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.
  • politisk rådgiver for statsråd Åslaug Haga i Olje- og energidepartementet – Geir Pollestad - har fratrådt. Han er utnevnt til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.

Endringene gjelder fra i dag kl. 18.45.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)
Kjersti Markusson (SV)
Per Johannessønn Jordal (Sp)
Svein Fjellheim (Ap)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)

For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Schjerva (SV)
Geir Axelsen (Ap)
Ole Morten Geving (Sp)
Roger Østlie Sandum (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Raymond Johansen (Ap)
Elisabeth Walaas (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Jens Revold (SV)

For kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Janne Sjelmo Nordås (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Håkon Arald Gulbrandsen (SV) - utviklingssaker

For arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Libe S. Rieber-Mohn (Ap)
Laila Gustavsen (Ap)
Raimo Valle (Ap)

For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)
Hege Solbakken (Sp)

For helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
Rigmor Aasrud (Ap)
Kari Henriksen (Ap)
Dagfinn Sundsbø (Sp)

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)

For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Wegard Harsvik (Ap)

For nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap)
Øyvind Slåke (Ap)
Rikke Lind (Ap) – permisjon 7. januar-1. august 2008.
Annelene Svingen (Ap) – konstituert 7. januar-1. august 2008.
Arvid Libak (Ap)

For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Wenche Lyngholm (SV)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)

For kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV)
Lisbet Rugtvedt (SV)

For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)