Historisk arkiv

Historisk forlik om forholdet mellom stat og kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

-Avtalen regjeringspartiene har inngått med opposisjonen i stat/kirkesaken i dag er historisk. Den innebærer et bredt grunnlag for videre behandling av spørsmålet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Avtalen regjeringspartiene har inngått med opposisjonen i stat/kirkesaken i dag er historisk. Den innebærer et bredt grunnlag for videre behandling av spørsmålet, sier statsminister Jens Stoltenberg. Han understreker at forliket sikrer fortsatt folkekirke samtidig som interessene til andre tros- og livssynssamfunn ivaretas på en bedre måte. 

-Denne saken omhandler spørsmål som er så viktige for mange at det er grunnleggende at vi fikk til denne brede enigheten. Jeg vil gi ros til alle partiene for den gode viljen de har vist i forhandlingene, sier statsministeren.

Stortingsmelding om staten og Den norske kirke.