Historisk arkiv

Statsministeren varsler nye tiltak mot finanskrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil tidlig på nyåret legge fram nye tiltak over statsbudsjettet for å sikre norske arbeidsplasser. Tiltakene vil innebære en enda sterkere opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg, og til vedlikeholdsprosjekter. Statsministeren har i dag også varslet at regjeringen i dette arbeidet vil være åpen for forslag og synspunkter fra opposisjonen.

Regjeringen vil tidlig på nyåret legge fram nye tiltak over statsbudsjettet for å sikre norske arbeidsplasser. Tiltakene vil innebære en enda sterkere opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg, og til vedlikeholdsprosjekter.

– Regjeringen vil utarbeide nye prognoser for utviklingen i norsk økonomi. Dette vil gi oss grunnlag for å legge fram nye tiltak som er mest mulig treffsikre, sa statsminister Jens Stoltenberg på LO Stats årlige konferanse på Gol i dag og viste til brevet som finansministeren i dag har sendt til Finanskomiteens leder.

For regjeringen er det også avgjørende at bankene fungerer normalt og at renta settes ned. Lavere rente og økt tilgang på lån er det tiltaket som virker raskest. Derfor er det iverksatt omfattende tiltak både overfor private banker og statsbanker for å øke tilgangen på lån.

– Regjeringen har lagt til rette for lavere rente. Renta er allerede satt ned i to omganger. Jeg er glad for at sentralbanksjefen så tydelig signaliserer at renta skal ytterligere ned. Dette er helt i tråd med regjeringens politikk, sa Stoltenberg.

Statsministeren la også vekt på det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet.

– Partene må legge til rette for ansvarlige inntektsoppgjør som bidrar til trygge arbeidsplasser. Men det forutsetter at alle tar tak. Jeg ber derfor om at vi alle står sammen og viser solidaritet, slik vi har gjort tidligere med godt resultat, sa Stoltenberg.

(teksten fortsetter under bildet)

Statsministeren besøkte Tyristrand skole onsdag
Onsdag besøkte statsminister Jens Stoltenberg Tyristrand skole på Ringerike, en skole som har pusset opp ved hjelp av ordningen med rentekompensasjon. Foto: Ringerike kommune.


Stoltenberg sa at kampen for å trygge arbeidsplassene er jobb nummer én for regjeringen. Derfor blir den internasjonale finanskrisen møtt med mange ulike tiltak og virkemidler. Regjeringen har lagt fram et statsbudsjett som begynner å virke i januar og som legger til rette for økt aktivitet og rentenedgang.  

Det viktigste enkelttiltaket overfor bank- og finansnæringen er den omfattende krisepakken på 350 milliarder kroner. Sist uke ble det videre fremmet forslag som gjør det mulig for Kommunalbanken å øke utlånene med 15-20 milliarder kroner i tiden framover. Dette er et tiltak som vil sikre viktige velferdsprosjekter over hele landet.

Forrige søndag la regjeringen fram nye tiltak rettet både mot den eksportrettede delen av næringslivet og mot de små og mellomstore bedriftene. Vi nesten dobler rammene for den alminnelige garantiordningen i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), fra 60 milliarder kroner til 110 milliarder kroner. Videre foreslår regjeringen å utvide ordningen med byggelånsgaranti for skip fra dagens ramme på 5 milliarder kroner til 8 milliarder kroner.

I tillegg vil regjeringen øke Innovasjon Norges låneramme med 1 milliard kroner, til totalt 2,5 milliarder kroner. 

Utvidelsen av disse rammene vil gjelde for både 2008 og 2009. Slik bruker regjeringen statlige banker og garantier for å sikre norske arbeidsplasser. Disse tiltakene sikrer norske bedrifter kontrakter ute og investeringer hjemme.