Historisk arkiv

Trond Giske bestyrer BLD inntil videre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen har i statsråd i dag fått avskjed i nåde, etter at hun i går søkte avskjed. Samtidig er statsråd Trond Giske gitt ansvar for å bestyre også Barne- og likestillingsdepartementet inntil videre. Beslutningene gjelder fra i dag kl. 13.00.

Kongen har i statsråd i dag gitt Manuela Ramin-Osmundsen avskjed i nåde fra embetet som statsråd, etter at hun i går søkte avskjed. Samtidig er statsråd Trond Giske gitt ansvar for å bestyre også Barne- og likestillingsdepartementet inntil videre. Beslutningene gjelder fra i dag kl. 13.00.

Øvrig politisk ledelse i BLD har på vanlig måte fått avskjed sammen med statsråden. Kjell Erik Øie er inntil videre blitt gjenutnevnt som statssekretær for Giske i BLD-saker, mens Marthe Scharning Lund inntil videre er gjenansatt som politisk rådgiver for Giske i BLD-saker. Også disse beslutningene gjelder fra i dag kl. 13.00.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister):
Åslaug Marie Haga (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister):
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet (kommunal- og regionalminister):
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):
Dag Terje Andersen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister),
inntil videre sjef også for Barne- og likestillingsdepartementet
:
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):
Sylvia Kristin Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker (kunnskapsminister):
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)