Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Avtale med industrien om frivillige klimagassutslippskutt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Prosessindustrien forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp gjennom en avtale regjeringen har inngått med Norsk Industri. Det settes et tak på utslipp fra industri som verken er kvotepliktig eller betaler CO2-avgift.

- Denne avtalen betyr at vi kan få til utslippsreduksjoner innen industri som ikke er pålagt avgifter, kvoter eller andre virkemidler. Det er svært positivt at industrien selv ønsker å bidra til utslippskutt, og avtalen er en oppfølging av klimaforliket, sier statsminister Jens Stoltenberg. 

Avtalen setter et tak på 6,2 millioner tonn CO2 og andre klimagasser per år i perioden 2008 - 2012. Dette er en reduksjon av utslippene på 44 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. I 2007 var utslippene fra prosessindustrien på 6,4 millioner tonn. 

Avtalen gjelder til 2012. Fra 2013 vil disse bedriftene ha kvoteplikt, dersom Norge blir en del av EUs kvotesystem fra 2013.  

- Avtalen vil sikre en god overgang til kvotesystemet for bedriftene det gjelder. Det er krevende å gjøre store utslippskutt på så kort tid, men jeg har stor tro på at et mer omfattende kvotesystem i EU vil føre til en mer klimavennlig industri på lengre sikt, sier miljøvernminister Erik Solheim. Han sier man må fortsette å arbeide for å finne de gode tiltakene som kan redusere utslippene fra industrien. 

Avtalen omfatter alle prosessindustribedrifter som ikke er kvotepliktige og som er medlemmer av Norsk Industri, og betyr at bedriftene er solidarisk ansvarlige for at utslippstaket ikke overskrides. De skal hindre overskridelser enten ved å kutte egne utslipp eller kjøpe tilstrekkelige kvoter. En særskilt avtale for innkjøp av energi- og klimaeffektivt utstyr i industrien skal framforhandles, ambisjonen er at dette skal skje i løpet av første halvår 2010.

Til toppen