Historisk arkiv

Giske settestatsråd for Berg-Hansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Trond Giske som settestatsråd for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

Oppnevnelsen gjelder saker i Fiskeri- og kystdepartementet der Berg-Hansen er inhabil på grunn av hennes og hennes families eierskap i firma Sinkaberg-Hansen AS, eller hennes tidligere verv. Oppnevnelsen gjelder også saker der Berg-Hansen ønsker å fratre fordi omstendigheter medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.