Historisk arkiv

Klima og Afghanistan sentrale tema i Stoltenbergs møte med Obama

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Arbeidet for en sterk politisk klimaavtale i København og den militære og sivile innsatsen i Afghanistan var viktige tema i dagens møte i Oslo mellom statsminister Jens Stoltenberg og USAs president Barack Obama. Stoltenberg lanserte en økning i det norske tilskuddet til den afghanske hæren og politiet. Satsingen blir på 110 millioner amerikanske dollar i perioden 2010 til 2014.

Statsminister Stoltenberg og president Obama. Foto: Per Thrana
Statsminister Stoltenberg og president Obama. Foto: Per Thrana Se flere bilder på Flickr

 - I møtet i dag diskuterte vi vår tids største utfordring, klima. Amerikansk lederskap er helt avgjørende for at verden skal lykkes med klimainnsatsen. Jeg ser fram til å samarbeide med president Obama og hans administrasjon i dagene fram mot møtet i København og i månedene etterpå, slik at vi kan få på plass en ambisiøs og juridisk bindende klimaavtale, sier Jens Stoltenberg.

I samtalen understreket Stoltenberg at i-landene må stå for finansiering av klimatiltak i fattige land. Han ga også presidenten en orientering om det norsk-meksikanske initiativet når det gjelder finansiering, et vesentlig tema i forhandlingene i København. Initiativet tar sikte på å skape et system som vil bidra med finansiering på både kort og lang sikt til klimatiltak i fattige land.

Stoltenberg og Obama var enige om at Norge og USA skal samarbeide for å sikre at tiltak for å redusere utslipp fra tropisk regnskog blir et vesentlig element i avtalen i København. Det norske samarbeidet med Brasil om vern i Amasonas har allerede resultert i vesentlige utslippsreduksjoner.

Stoltenberg hilste velkommen USAs økte engasjement for utvikling og stabilisering i Afghanistan. Han la særlig vekt på at det er positivt at beskyttelse av sivilbefolkningen og kapasitetsbygging i Afghanistan får større oppmerksomhet.

- Norge står ved sine militære og sivile forpliktelser i Afghanistan. Hvis vi skal nå vårt felles mål i Afghanistan, er det helt vesentlig at vi støtter de afghanske sikkerhetsstyrkene. Vi må gjøre det mulig for afghanerne selv å ta ansvar for sin egen sikkerhet, sa statsminister Stoltenberg.

Det økte norske bidraget på totalt 110 millioner amerikanske dollar vil fordeles med 60 millioner dollar til den afghanske hæren og 50 millioner dollar til opplæring av politiet.

Norsk bistand til Afghanistan er allerede på 120 millioner dollar hvert år og for tiden er Norge inne med rundt 500 soldater i Afghanistan.

 

I møtet mellom Stoltenberg og Obama ble også andre viktige felles tema drøftet, blant annet samarbeid i Nordområdene, arbeidet for å oppfylle FNs tusenårsmål og arbeidet for en fornyet innsats for fred i Midtøsten.