Historisk arkiv

Mer fleksible permitteringsregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen foreslår å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Samtidig foreslås det å utvide avbruddsperioden ved permittering pga. arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker.

– Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Forslagene imøtekommer et sterkt ønske hos partene i arbeidslivet, sa statsminister Jens Stoltenberg under sitt besøk hos Eramet AS i Sauda i dag.

På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet foreslås det at kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering, senkes til 40 prosent.

Ved å senke kravet til arbeidstidsreduksjon legges det til rette for mer fleksible permitterings­ordninger. En arbeidstids­reduksjon på 40 prosent vil gjøre det enklere å gjennomføre såkalt rullerende permitteringer.  I motsetning til kravet på 50 prosent, utgjør 40 prosent to hele arbeidsdager innenfor en arbeidsuke, noe som vil gjøre gjennomføringen av permitteringer enklere.

Avbrudd i permitteringsperioden pga. arbeid i mer enn fire uker vil etter dagens regler innebære ny permittering, noe som innebærer nye lønnspliktdager etter lønnspliktloven, og nye ventedager før rett til dagpenger. Dette er bakgrunnen for å utvide avbruddsperioden til seks uker. Arbeidsgiver kan da fordele hele eller delvise permitteringer på flere personer over lengre perioder uten å bli belastet med kostnadene med nye lønnspliktdager. Ved å endre reglene om rett til gjenopptak av dagpengeperioden etter arbeid i permitteringsperioden tilsvarende, vil permitterte ikke få permitteringslønn, men unngår nye ventedager før dagpengene blir utbetalt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på at begge de foreslåtte endringene i dagpengeforskriften gjennomføres så snart som mulig, og senest fra 1.juli.

Statsminister Jens Stoltenberg på Eramets laboratorium. Foto: Eramet
Mer fleksible permitteringsregler: – Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Forslagene imøtekommer et sterkt ønske hos partene i arbeidslivet, sa statsminister Jens Stoltenberg under sitt besøk hos Eramet AS i Sauda i dag. Foto: Eramet.