Historisk arkiv

Nye statssekretærer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt tre nye statssekretærer.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt tre nye statssekretærer:

  • politisk rådgiver Tor Brostigen (52), Oslo, til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 1. januar 2010
  • fylkesråd Pål Julius Skogholt (38), Tromsø, til statssekretær for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet
  • student Ingrid Fiskaa (32), Oslo, til statssekretær for statsråd Erik Solheim i Utenriksdepartementet (utviklingssaker)

Samtidig har statssekretær Kjersti Markusson fra 1. januar 2010 fått avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg, og statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Erik Solheim i Utenriksdepartementet (utviklingssaker).

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:

 

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Kjersti Markusson (SV) – til 1. januar 2010
Tor Brostigen (SV) – fra 1. januar 2010
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Lisbeth Rugtvedt (SV)
Roger Sandum (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri Størvold (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Elisabeth Walaas (Ap)
Gry Larsen (Ap)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Ole Morten Geving (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Pål Julius Skogholt (SV)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Ingrid Fiskaa (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hjørnegård (Sp)
Robin Kåss (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Kyrre Lekve (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)
Lubna Jaffery Fjell (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For fornyings- og kirkeminister
og arbeidsminister til og med 20. desember 2009 Rigmor Aasrud
(Ap)
Raimo Valle (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap) – arbeidssaker til og med 20. desember 2009
Gina Lund (Ap) - arbeidssaker til og med 20. desember 2009

For statsråd Hanne Bjurstrøm,
arbeidsminister fra 21. desember 2009
(Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap) – fra 21. desember 2009
Gina Lund (Ap) – fra 21. desember 2009

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Henriette Westhrin (SV)