Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Over en milliard kroner til karbonfangst og -lagringsprosjekter i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som en del av Norges bidrag til EØS-finansieringsordningene, vil regjeringen øremerke 140 millioner euro over fem år til prosjekter på karbonfangst og -lagring (CCS) i enkelte av EUs medlemsland. Dette vil være en del av de pengene Norge uansett skal betale til EU-landene. Dette annonserte statsminister Jens Stoltenberg under regjeringens internasjonale klimakonferanse i Bergen i dag.

– EU er en hoveddrivkraft i utvikling og bruk av teknologi for karbonfangst og -lagring. Som en del av vårt samlede bidrag til EØS finansieringsordningene i neste periode ønsker Norge å øremerke minst 140 millioner euro over en periode på fem år, for å støtte prosjekter knyttet til karbonfangst og lagring i EU landene, sier statsminister Stoltenberg.

– Verden trenger mer energi i årene framover, ikke minst for å bringe flere mennesker ut av fattigdom. Studier viser at på kort og mellomlang sikt vil store deler av verdens energiforsyning fremdeles komme fra fossile kilder. Samtidig må vi redusere de globale utslippene av klimagasser sterkt i årene framover. For å løse dette dilemmaet er det så viktig å utvikle og utbre teknologi for karbonfangst og –lagring, sier statsministeren.

– Karbonfangst og –lagring er ikke nok alene i arbeidet mot klimaendringene. Derfor må også investeringene i fornybar energi økes, og det må satses sterkt på energiøkonomisering, sier Stoltenberg.

– Et nytt internasjonalt klimaregime bør fremme teknologioverføring og samarbeid. Karbonfangst og -lagring er et avgjørende bidrag til å redusere de globale utslipp av klimagasser, sier statsminister Stoltenberg. 

Til toppen