Historisk arkiv

Skifte av statssekretær i KD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Stortingsrepresentant Åsa Elvik (30), Bø i Vesterålen, er i statsråd i dag utnevnt til statssekretær for statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet med virkning fra 13. mars 2009. Elvik overtar etter statssekretær Jens Revold, som har fått avskjed i nåde fra samme dato.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Åsa Elvik (30), Bø i Vesterålen, til statssekretær for statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet med virkning fra 13. mars 2009. Elvik overtar etter statssekretær Jens Revold, som har fått avskjed i nåde fra samme dato.

Åsa Elvik har representert Sosialistisk Venstreparti i Nordland på Stortinget siden 2001. Hun var medlem av SVs sentralstyre 2001-2007, medlem av Nordland fylkesting 1999-2001 og fylkessekretær i Troms SV 1998-1999. Elvik var lærer ved Sortland videregående skole avdeling Bø 1997-1998, og har eksamener i psykologi, pedagogikk og sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser fra 13. mars slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)
Kjersti Markusson (SV)
Per Johannessønn Jordal (Sp)
Svein Fjellheim (Ap)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Jan-Erik Larsen (Ap)

For finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Schjerva (SV)
Geir Axelsen (Ap)
Ole Morten Geving (Sp)
Roger Østlie Sandum (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)
Hege Solbakken (Sp) – permisjon fra 29. september 2008
Guri Størvold (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Raymond Johansen (Ap)
Elisabeth Walaas (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Åsa Elvik (SV)

For kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Janne Sjelmo Nordås (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Håkon Arald Gulbrandsen (SV) - utviklingssaker

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Libe S. Rieber-Mohn (Ap)
Laila Gustavsen (Ap)
Raimo Valle (Ap)

For helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
Rigmor Aasrud (Ap)
Kari Henriksen (Ap)
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Ellen B. Pedersen (SV)
Ketil Lindseth (Ap)

For justisminister Knut Storberget (Ap)
- permisjon fra 27. februar 2009.
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)

For kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap)
- også konstituert justisminister fra 27. februar 2009.
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Wegard Harsvik (Ap)

For nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap)
Øyvind Slåke (Ap)
Rikke Lind (Ap)

For fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Wenche Lyngholm (SV)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Liv Monica Bargem Stubholt (Sp)
Robin Kåss (Ap)

For barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)

For kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV)
Lisbet Rugtvedt (SV)

For fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)