Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Gratulerer Obama med innsettelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg gratulerer president Barack Obama med innsettelsen. Verden trenger hans lederskap i arbeidet for å håndtere store felles utfordringer som den globale finanskrisen, klimaendringene og fattigdom. Jeg ser fram til et godt og nært samarbeid med president Obama og hans administrasjon, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- USA er vår viktigste allierte, og det er sterke bånd mellom våre to land. Samarbeidet er basert på felles verdier og felles interesser. NATO er viktig for vår felles sikkerhet, og vi trenger fortsatt et nært og godt transatlantisk samarbeid, noe utfordringene i Afghanistan er et godt eksempel på, sier Stoltenberg.

- For å møte de store globale utfordringene vi står overfor, trenger vi samlende løsninger og et aktivt amerikansk engasjement. Det gjelder den internasjonale finanskrisen, klimapolitikken, kampen mot fattigdom og innsatsen for fred og sikkerhet. Vi kan ikke tillate at økonomiske nedgangstider går utover vår innsats for verdens fattige, for å få på plass en klimaavtale og sikre fred og sikkerhet. Ikke minst oppfordrer jeg president Obama til å ta fatt på arbeidet for fred i Midtøsten med fornyet kraft, sier Stoltenberg.

Statsministeren sier at et aktivt amerikansk engasjement er viktig for å få på plass en ny internasjonal klimaavtale. - Det er avgjørende for at vi også får med de andre store utslippslandene. Jeg er derfor glad for at Obama har signalisert økt amerikansk innsats for å redusere utslippene, sier Stoltenberg.

Innsettelsen av Obama som president ble feiret i Washington tirsdag
Innsettelsen av Obama som president ble feiret i Washington tirsdag. Foto: Flickr/erin m.

Statsministerens brev til Barack Obama
Statsminister Jens Stoltenberg sender i dag et gratulasjonsbrev til Barack Obama. Foto: Statsministerens kontor.