Forsiden

Historisk arkiv

Stoltenberg sier Norge vil øke støtten til Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I sin tale på NATO-toppmøtet i Strasbourg i dag, sa statsminister Jens Stoltenberg at Norge vil øke sin støtte til Afghanistan med totalt 30 millioner US dollar. Pengene vil bli brukt til å trene den afghanske hær og politiet for å øke sikkerheten og stabiliteten i Afghanistan.

Statsministeren sa at Afghanistan er NATOs største utfordring nå ved 60-årsjubileet. Arbeidet med å styrke det sivile samfunnet i Afghanistan må trappes opp for å sette landet i bedre stand til å styre seg selv og sørge for egen sikkerhet og befolkningens velferd. Stoltenberg hilste velkommen at USAs regjering nå legger vekt på de sivile oppgavene i Afghanistan.

Stoltenberg kunngjorde at Norge vil bidra med 20 millioner US dollar via NATOs fond for oppbygging og trening av den afghanske hær. Norge vil også bidra med 10 millioner US dollar til fondet for trening av det afghanske politiet. Norge er allerede tungt inne i treningen av afghanske politifolk, og bidrar med både personell og penger i dette arbeidet.

Totalt bidrar Norge med 750 million kroner i året i humanitær bistand og støtte til utvikling i Afghanistan.

Statsministeren understreket også at nedrustning er et viktig element i NATO-alliansens strategiske rolle, og han la vekt på betydningen av nært samarbeid mellom NATO og Russland.

NATO-toppmøtet, som markerte alliansens 60 år, ble holdt i Strasbourg i Frankrike. Ledere fra alle de 28 medlemslandene deltok. Norge var representert av statsminister Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les statsministerens tale på NATO-toppmøtet her.