Historisk arkiv

Undertegning av avtale mellom Norge og Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Avtalen mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet vil bli undertegnet i Murmansk 15. september 2010. Statsministeren reiser direkte til Kirkenes etter signeringen.

Avtalen mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet vil bli undertegnet i Murmansk 15. september 2010.

Statsminister Jens Stoltenberg og president Dmitrij Medvedjev vil være til stede under undertegningen, som vil bli foretatt av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov.

– Jeg er glad for at vi så raskt kan undertegne avtalen. Det er historisk at vi etter så mange år med forhandlinger har kommet til enighet i det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Avtalen vil avklare den maritime grensen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Den inneholder også bestemmelser om videreføring av fiskerisamarbeidet og samarbeid om forvaltningen av eventuelle petroleumsressurser som strekker seg over avgrensningslinjen.

Avtalen vil etter undertegning bli forelagt Stortinget og den russiske dumaen for godkjenning. Den vil bli offentliggjort ved undertegningen.

Les også: Statsminister Jens Stoltenberg besøker Kirkenes

Praktiske detaljer:
Det er lagt opp til at undertegningsseremonien finner sted om ettermiddagen (russisk tid) i Murmansk. Nærmere informasjon om program, tidspunkt og sted vil bli gitt så snart dette er avklart med russiske myndigheter.

Nordmenn som skal til Russland må ha visum. Journalister som ønsker å være tilstede i Murmansk, bes meddele dette til Statsministerens kontor på smkinfo@smk.dep.no innen onsdag 8. september kl. 12.00. Ved spørsmål kan Statsministerens kontor kontaktes på telefon 22 24 40 07.

I tillegg må visum søkes i den russiske ambassaden på vanlig måte. En samlet liste over påmeldte norske journalister vil bli sendt til russisk UD for akkreditering og grunnlag for visumutstedelse.