Historisk arkiv

Endringer i politisk håndbok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor endrer, som tidligere varslet, bestemmelsen om gaver i Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse. Det er omtalt i Håndbok for politisk ledelse.

Reglementet endres slik at regelverket for gaver for politisk ledelse blir fullt ut i samsvar med det som gjelder for offentlige tjenestemenn. Det nye reglementet trer i kraft i dag.

Det tidligere regelverket fra 2003 ga åpning for å ta gaver i privat eie.
- I tillegg er berørte regjeringsmedlemmer enige om å levere til departementet gaver som er registreringspliktig i Stortingets register. Vi velger å levere tilbake gaver tatt i privat eie i tråd med intensjonene i det nye regelverket, sier statsminister Jens Stoltenberg.