Historisk arkiv

Statsministeren gratulerer vinneren av Nobels fredspris 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg vil gratulere Liu Xiaobo som har vunnet Nobels Fredspris 2010 for sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Jeg vil gratulere Liu Xiaobo som har vunnet Nobels Fredspris 2010 for sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 
- Nobelkomiteen retter med denne prisen søkelyset på situasjonen for menneskerettighetene i Kina og fremhever sammenhengen mellom utvikling, demokrati og universelle menneskerettigheter. Liu Xiaobo får prisen for sitt forsvar av ytringsfrihet og demokrati på en måte som fortjener oppmerksomhet og respekt, sier statsministeren.
 
- Kina har hatt en sterk økonomisk og sosial fremgang de siste tiårene. Levestandarden har vokst i takt med denne utviklingen og befolkningen har fått økt individuell frihet. Samtidig gjenstår utfordringer når det gjelder situasjonen for flere universelle menneskerettigheter, sier statsministeren.

- Norge har et godt og omfattende samarbeid med Kina. Våre forbindelser er langvarige og dekker alle områder som knytter våre to land sammen. Drøftelser om menneskerettigheter er en del av dette forholdet, sier statsministeren.

Norge har tatt opp Liu Xiaobos sak med kinesiske myndigheter ved flere anledninger.

Les mer om tildelingen på nettsidene til Det Norske Nobelinstitutt.