Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Stiller større krav til utviklingslandene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg understreket i sitt innlegg på FNs toppmøte om Tusenårsmålene at utviklingslandene selv har hovedansvaret for å nå tusenårsmålene. De rike landenes rolle er å støtte opp under utviklingslandenes egne planer for å bekjempe fattigdom.

- Både rike og fattige land kan gjøre mer for å oppnå tusenårsmålene, sa Jens Stoltenberg i sin tale. Han minnet om at Norge gir over en prosent av BNI til fattige land.

Mange utviklingsland har oppnådd gode resultater. For eksempel har Tanzania nær full barneskoledekning og Etiopia har halvert barnedødeligheten. Dette viser at utviklingslandenes egne valg teller.

Stoltenberg la vekt på at utviklingsland må mobilisere egne ressurser. – Økonomisk vekst må fordeles og komme de fattige til gode, sa statsministeren. Og utviklingsland må bekjempe korrupsjon, utvikle effektive og gode skattesystemer og bruke egne ressurser til å bekjempe fattigdom.

- Jeg er tilfreds med at FNs medlemsland har blitt enige om dette under toppmøtet om tusenårsmålene, sa Stoltenberg.