Historisk arkiv

Statsministerens kontor

FN-rapport viser forbedringer i de fattigste landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

FNs utviklingsprogram (UNDP) lanserer i dag årets ”Human Development Report”. Samtidig lanseres Human Development Index, som gir et mål på et lands evne til å gi befolkningen muligheter til bedre levekår. På denne indeksen rangeres Norge på topp.

FNs utviklingsprogram (UNDP) har i 20 år rapportert om menneskelig utvikling, og årets rapport ser på de langsiktige endringene i hvert enkelt land: Hvordan innbyggerne lever, og hvilke muligheter de har. Rapporten retter samtidig søkelys på skjev fordeling av inntekter og tilbud innen helse og utdanning. Med utgangspunkt i finanskrisen stilles det også spørsmål om dagens utvikling er bærekraftig.

- Jeg er glad for at Norge fortsatt ligger på toppen av indeksen. Dette er en anerkjennelse til den innsatsen mennesker i vårt land yter hver eneste dag. Vi har fortsatt utfordringer innenfor helse, utdanning og velferd. Dette er områder regjeringen jobber med å styrke, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Det er grunn til å glede seg over de langsiktige, positive endringene i de aller fleste menneskers levekår og valgmuligheter siden UNDP begynte rapporteringen for 20 år siden. Verden er et mye bedre sted å være i dag enn i 1990. Siden UNDP begynte rapporteringen for 20 år siden, ser man nå positive endringene i de aller fleste menneskers levekår og valgmuligheter.

- Men vi må likevel fortsatt ha fokus på de store forskjellene i levekår og valgmuligheter blant verdens land som statistikken synliggjør. Nøkkelen til menneskelig utvikling ligger i en mer rettferdig fordeling. Dette gjelder både innenfor hvert enkelt land og i forholdet mellom nord og sør. Vi ser at de landene som skårer lavt på utdanning og helse også er landene med skjevest fordeling av godene. En skjev fordeling mellom menn og kvinner hindrer menneskelig utvikling. Her kreves det politisk vilje til en rettferdig fordeling av fellesgoder som helse og skole, sier Stoltenberg.

Les mer om rapporten på FNs nettsider.