Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Statsministeren gratulerte Høybråten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg gratulerte i dag Dagfinn Høybråten med vervet som styreleder for Den Globale Vaksinealliansen (GAVI).

- Jeg er glad for at Dagfinn Høybråten overtar det viktige styreledervervet i GAVI. Alliansen har gjennom sitt arbeid med å vaksinere barn og utvikle nye vaksiner reddet millioner av menneskeliv, og yter et avgjørende bidrag til den globale innsatsen for å realisere FNs tusenårsmål om helse. Dagfinn Høybråten har et stort engasjement på dette området. Med Høybråten vil GAVI få en kunnskapsrik og erfaren styreleder som vil bidra til å bringe dette viktige arbeidet videre, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Høybråten tok over som uavhengig styremedlem i GAVI etter statsminister Jens Stoltenberg i 2006. Han har også sittet som medlem av alliansens styre siden 2009. Høybråten kjenner godt til GAVI-alliansens arbeidsområder og den viktige innsatsen for Tusenårsmålene og fattigdomsreduksjon.

GAVI bidrar gjennom involvering av privat sektor og frivillige organisasjoner til bred mobilisering for global helse, ikke minst gjennom sitt arbeid med innovative finansieringsordninger. GAVI er en sentral samarbeidspartner for Norge i arbeidet med vaksinering av barn, utvikling av vaksiner mot blant annet malaria og forbedring av helsesituasjonen i mange utviklingsland.