Historisk arkiv

Endringer blant statssekretærene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt statssekretær Inger- Anne Ravlum til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse 11. juni 2011. Også andre endringer er blitt gjort.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt statssekretær Inger-Anne Ravlum til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse 11. juni 2011. Fra samme dato har Ravlum fått avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Ravlum skal vikariere for statssekretær Mina Gerhardsen, som starter fødselspermisjon 7. mai 2011.

I statsråd i dag har Torbjørn Giæver Eriksen fått avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsministeren med virkning fra 11. juni 2011. Giæver Eriksens ansvar for pressesaker skal overtas av statssekretær Hans Kristian Amundsen. Amundsen, som tidligere er utnevnt til statssekretær for statsministeren, tiltrer ved Statsministerens kontor 9. mai 2011. Fra samme dato har han avskjed i nåde som statssekretær for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap) – avskjed fra 11. juni 2011
Svein Fjellheim (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap) – permisjon fra 7. mai 2011
Hans Kristian Amundsen (Ap) – utnevnt fra 9. mai 2011
Inger-Anne Ravlum (Ap) – utnevnt fra 11. juni 2011

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Lisbeth Rugtvedt (SV)
Roger Sandum (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri Størvold (Sp) – permisjon 6. mars 2011-2. oktober 2011
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
– departementskonstituert 14. februar 2011-2. oktober 2011

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Erik Lahnstein (Sp)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)
Robin Kåss (Ap) – permisjon 3. mars 2011-11. mai 2011
Tord Dale (Ap) – departementskonstituert 3. mars 2011-11. mai 2011

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Ingrid Fiskaa (SV) – utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Kyrre Lekve (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)- permisjon og ferie 7. mars 2011-30. desember 2011
Lubna Jaffery (Ap)
Roger Solheim (Ap) – departementskonstituert 7. mars 2011-30. desember 2011

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap) – avskjed fra 11. juni 2011
Raimo Valle (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Gina Lund (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hans Kristian Amundsen (Ap) – avskjed fra 9. mai 2011

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Kirsti Bergstø (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Eli Blakstad (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)