Historisk arkiv

Norge med i operasjoner i Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I ekstraordinært statsråd onsdag morgen er det vedtatt en kongelig reslusjon som gir forsvarsministeren fullmakt til å delta med norske militære bidrag i operasjoner i Libya, til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973.

I ekstraordinært statsråd onsdag morgen er det vedtatt en kongelig resolusjon som gir forsvarsministeren fullmakt til å delta med norske militære bidrag i operasjoner i Libya, til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973.

- Det betyr at Norge nå vil delta i operasjonen ”Odyssey Dawn”, og forsvarsministeren har i dag instruert forsvarssjefen om å overføre kommandoen av vårt F-16 kampflybidrag til operasjonen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

En rekke forutsetninger måtte på plass før de norske styrkene kunne settes inn i operasjonen. Norge skal ha full kontroll med hvordan våre styrker benyttes. Norsk lov og folkerettslige forpliktelser legges til grunn, og norsk personell vil være underlagt norsk jurisdiksjon. Disse forutsetningene er i tråd med det som vanligvis legges til grunn for norske styrkers deltagelse i internasjonale operasjoner.

- Med dette deltar Norge i en bred internasjonal koalisjonsstyrke til gjennomføring av FNs sikkerhetsråds resolusjon, der stadig flere land har signalisert deltagelse. Det er viktig å arbeide for en bred internasjonal koalisjon med størst mulig deltagelse fra landene i regionen, sier statsministeren.

Forsvarsminister Grete Faremo sier at dette betyr at de norske flyene vil være på vingene i løpet av få dager.

- De norske styrkene er godt trent og utstyrt. De deltar for å oppfylle alle delene av sikkerhetsrådsresolusjon 1973, sier forsvarsminister Grete Faremo.