Historisk arkiv

Nye politiske rådgivere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har ansatt politisk rådgiver Astrid Bergmål som politisk rådgiver for statsråd Knut Storberget i Justis- og politidepartementet, og samfunnskontaktleder Astrid Huitfeldt som politisk rådgiver for utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Bergmål skal vikariere for Eirik Øwre Thorshaug ut 2011, mens han er konstituert som statssekretær i departementet. Huitfeldt overtar etter Tarjei Skirbekk.

Bergmål kommer fra en stilling som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Huitfeldt har det siste året vært samfunnskontaktleder i Norsk Luftambulanse.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Astrid Huitfeldt (Ap)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker
Arvinn E. Gadgil (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap) – konstituert statssekretær 
                                        19. september 2011-31. desember 2011
Astrid Bergmål (Ap) – vikarierende politisk rådgiver til 31. desember 2011

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)– konstituert statssekretær 7. mars 2011-30. desember 2011
Kjersti Stenseng (Ap) – vikarierende politisk rådgiver 14. juni 2011-30. november 2011

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jardar Flaa (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)