Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Fremmer Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil bedre kvaliteten i helsetjenesten. Det aller viktigste for styring av helsetilbudet er resultatene av behandlingen. Regjeringen vil derfor i 2012 fremme Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen vil bedre kvaliteten i helsetjenesten. Det aller viktigste for styring av helsetilbudet er resultatene av behandlingen. Regjeringen vil derfor i 2012 fremme Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. De siste årene er det betydelig bedret overlevelse for mange pasientgrupper. Denne meldingen skal legge grunnlaget for arbeidet i årene fremover.

- Vi har fått til gode resultater i norsk helsevesen, men det er rom for å bli enda bedre. Det viktigste for pasientene er kvaliteten på behandlingen. Vi må derfor måle kvalitet og gjøre resultatene tilgjengelig for alle. Kvalitet blir da mer sentralt blant annet i styringen av sykehusene. Overlevelse, pasienttilfredshet, uønskede hendelser og komplikasjoner er eksempler på hva vi vil måle. Vi vil se på hvordan disse resultatene kan brukes til å bedre pasientbehandlingen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

 

- Det skal etableres kvalitetsregistre for eksempel innen kreft og andre områder for å skaffe bedre kunnskap. For 20 år siden overlevde under halvparten fem år etter en kreftdiagnose, nå er det nesten to tredjedeler, sier Stoltenberg. 

Måling av kvalitet vil gi brukerne støtte til informerte valg om behandlingssted og befolkningen generelt bedre innsikt i helsetjenesten

Han understreker videre at systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er et sentralt element i samhandlingsreformen og viktig for å lykkes med å realisere nasjonale helsepolitiske mål til beste for hele befolkningen.

- Vi ønsker å få en varig god pasientsikkerhetskultur, og legge til rette for et læringssystem for meldte skader. Det avgjørende at vi lærer av feil hvis vi skal gjøre behandlingen tryggere. Derfor vil Regjeringen fremme lovforslag for Stortinget å lovfeste kravene til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i hele helse- og omsorgstjenesten denne våren, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.   

Regjeringen har allerede satt fokus på pasientsikkerhet gjennom pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender” som ble lansert av helse- og omsorgsministeren 27. januar. Målet med kampanjen er å redusere antall pasientskader.

- Det er også igangsatt arbeid med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer, som inngår i et internasjonalt samarbeid. Over tid vil dette gi oss informasjon om utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, sier Strøm-Erichsen.

I forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å lovfeste kravene til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i hele helse- og omsorgstjenesten og å stille nasjonale kvalitets- og funksjonskrav til fastlegetilbudet.