Historisk arkiv

Vikar for politisk rådgiver i HOD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har for perioden 4. mars 2011-7. april 2011 ansatt fylkessekretær Stian Nyhus (38), Os i Hordaland, som vikarierende politisk rådgiver for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Nyhus skal vikariere for Tord Dale, som vil være konstituert statssekretær i departementet fra 3. mars til 11. mai.

Stian Nyhus kommer fra stillingen som fylkessekretær i Arbeiderpartiet i Hordaland.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap) – departementskonstituert statssekretær 3. mars 2011-11. mai 2011
Stian Nyhus (Ap) – vikarierende politisk rådgiver 4. mars 2011-7. april 2011

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker
Arvinn E. Gadgil (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)
– departementskonstituert statssekretær 1. januar 2011-31. mars 2011

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Trond Blattmann (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Liv Tørres (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Fride Solbakken (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)