Historisk arkiv

- En helt har gått bort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at en av landets største helter, motstandsmannen og offiseren Gunnar Sønsteby er død, 94 år gammel, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsministeren sier Gunnar Sønsteby viet sitt liv til demokratiet.

- Han var svært sentral i motstandsarbeidet fra 1940 og fram til frigjøringen i 1945. Under krigen med en vilje til frihet som sprengte grenser, etter krigen med en evne til forsoning som rørte hjertene, sier Stoltenberg.

Som et av landets viktigste tidsvitner om årene 1940-1945 fikk Sønsteby en fremtredende rolle som formidler av dette til nye generasjoner nordmenn helt opp til de seneste årene.

- Han lærte våre unge å ikke hate. Han lærte dem å skille mellom de som har skyld og de som ikke har det. Han lærte dem å søke forsoning, sier statsministeren.

Statsministeren peker også på Sønstebys mangeårige arbeid for krigsveteranenes sak.

- Denne innsatsen gjennom mer enn 60 år fremstår som en sammenhengende hedersbevisning til veteranene i inn- og utland, sier han.

- Vi er mange som er takknemlige for Sønstebys innsats. Vi er takknemlige for historiene om Kjakans, Nr. 24s og Oslogjengens historiske aksjoner under krigen og for hans beretninger fra krigen i alle årene siden. Gunnar Sønsteby har fått en stolt plass i vår moderne historie, sier statsministeren. 

Regjeringen har besluttet å hedre Gunnar Sønstebys minne ved at han gravlegges på statens bekostning.