Historisk arkiv

Norge ny deltaker på toppmøtet mellom Asia og Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Som første norske statsminister deltar Jens Stoltenberg i dag på toppmøtet mellom Asia og Europa (ASEM) i Laos. Norge, Sveits og Bangladesh ble i dag tatt opp som nye medlemmer i dette sentrale dialogforumet mellom Asia og Europa.

Som første norske statsminister deltar Jens Stoltenberg i dag på toppmøtet mellom Asia og Europa (ASEM) i Laos. Norge, Sveits og Bangladesh ble i dag tatt opp som nye medlemmer i dette sentrale dialogforumet mellom Asia og Europa.

-­ Norsk engasjement i Asia er stadig økende. Samtidig stiger asiatiske lands interesse for Norge, vår politikk og våre nærområder. I ASEM diskuteres Asias og Europas fremtid. Dette er også Norges fremtid, sier statsminister Jens Stoltenberg.

ASEM er det sentrale dialogforumet mellom Asia og Europa. Mer enn 60 prosent av verdens befolkning og en tilsvarende andel av verdensøkonomien samles gjennom ASEM.

- Asia og Europa står overfor mange felles utfordringer. ASEM er en arena for å komme enda tettere inn på den raske utviklingen i Asia, sier Stoltenberg.

For Norges del vil politikkområder som energi, Arktis, klima og miljø, maritim sikkerhet og økonomiske spørsmål være naturlige samtaleemner i ASEM.

ASEM ble opprettet i 1996. Etter dagens utvidelse består ASEM av 29 europeiske land (EUs 27 medlemsland, Norge og Sveits) og 20 asiatiske land, i tillegg til EU-kommisjonen og ASEAN-sekretariatet.

ASEM-prosessen foregår på tre nivåer: Øverst står ASEM-toppmøtet hvor landenes regjeringssjefer møtes. Toppmøtene holdes hvert annet år, vekselvis i Europa og Asia. I årene mellom toppmøtene møtes landenes utenriksministre. I tillegg møtes fagstatsråder på felt som spenner fra økonomi og miljø til utdannelse og kultur.

Klassebilde fra ASEM-toppmøtet i Laos.
Som første norske statsminister deltar Jens Stoltenberg på toppmøtet mellom Asia og Europa (ASEM) i Laos. Her er toppmøtedeltakerne samlet for fotografering. (Foto: SMK)