Historisk arkiv

Endringar blant dei politiske rådgjevarane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Politisk rådgjevar Sindre Fossum Beyer departementskonstitueres som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med verknad frå og med 4. oktober og i den tid statssekretær Hans Kristian Amundsen har foreldrepermisjon. I tillegg er Anne Marie Aanerud tilsett som politisk rådgjevar i Landbruks- og matedepartementet med verknad frå 1. oktober.

Politisk rådgjevar Sindre Fossum Beyer departementskonstitueres som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med verknad frå og med 4. oktober og i den tid statssekretær Hans Kristian Amundsen har foreldrepermisjon. I tillegg er Anne Marie Aanerud tilsett som politisk rådgjevar i Landbruks- og matedepartementet med verknad frå 1. oktober.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over politiske rådgjevarar ser no slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Tonje Brenna (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Audun Garberg (SV)
Olav Magnus Linge (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)
Laila Melkevoll (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Kathrine Raadim (Ap) – permisjon 27.4.2012 – 19.1.2013
Ingrid Johansen Aune (Ap) – vikar 6.6.2012 – 19.1.2013

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Elisabeth Helmersen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Atle Ottesen (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Astrid Huitfeldt (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Katrine Gramnæs (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Martin Henriksen (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)
Unni Berge (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Kine Sperre Horsbøl (SV) – permisjon 1.9.2012 – 8.3.2013
Linn Brodal (SV) – vikar 29.8.2012 – 8.3.2013

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Anne Marie Aanerud (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Håvard Fossbakken (Ap)