Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

I samband med endringane i regjeringa i dag, har Kongen i statsråd gjort desse endringane i statssekretærkorpset.

I samband med endringane i regjeringa i dag, har Kongen i statsråd gjort desse endringane i statssekretærkorpset:

 • statssekretærane Torgeir Larsen, Gry Larsen, Robin Kåss, Kjell Erik Øie, Mina Gerhardsen, Kjersti Stenseng, Jan-Erik Støstad, Gina Lund og Roger Ingebrigtsen har fått avskil i nåde
 • statssekretær Torgeir Larsen er utnemnd til statssekretær for utanriksminister Espen Barth Eide
 • statssekretær Gry Larsen er utnemnd til statssekretær for utanriksminister Espen Barth Eide
 • konstituert statssekretær Kristin Bergersen er utnemnd til statssekretær for statsråd Grete Faremo i Justis- og beredskapsdepartementet
 • statssekretær Roger Ingebrigtsen er utnemnd til statssekretær for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet
 • politisk rådgjevar Eirik Øwre Thorshaug er utnemnd til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i Forsvarsdepartementet
 • statssekretær Robin Kåss er utnemnd til statssekretær for statsråd Jonas Gahr Støre i Helse- og omsorgsdepartementet
 • statssekretær Kjell Erik Øie er utnemnd til statssekretær for statsråd Jonas Gahr Støre i Helse- og omsorgsdepartementet
 • statssekretær Jan-Erik Støstad er utnemnd til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt i Arbeidsdepartementet
 • statssekretær Gina Lund er utnemnd til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt i Arbeidsdepartementet
 • statssekretær Mina Gerhardsen er utnemnd til statssekretær for statsråd Hadia Tajik i Kulturdepartementet
 • statssekretær Kjersti Stenseng er utnemnd til statssekretær for statsråd Hadia Tajik i Kulturdepartementet

Endringane gjeld frå kl. 15.00 i dag.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap) – permisjon frå 3.9.2012
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert frå 24.9.2012 

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Ketil Raknes (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) - konstituert 16. januar 2012-26. oktober 2012

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Torgeir Larsen (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Kristin Bergersen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg frå 24.9.2012

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
(Ap)
Eirik Øwre Torshaug (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Ragnhild Setsaas (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Gina Lund (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud
(Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Kristine Gramstad (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Erik Lahnstein (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Eli Blakstad (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)
Arvinn Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Ahmed Ghanizadeh (SV)
Kjetil Andreas Ostling (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Harald Oskar Buttedahl (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)