Historisk arkiv

Endringer blant de politiske rådgiverne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Etter endringene i regjeringen i dag har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

Etter endringene i regjeringen i dag har Statsministerens kontor gjort disse endringene blant de politiske rådgiverne:

  • de politiske rådgiverne Audun Garberg, Arvinn Gadgil og Line Gaare Paulsen fratrer sine stillinger
  • politisk rådgiver Audun Garberg engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet
  • politisk rådgiver Arvinn Gadgil engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Heikki Holmås i Utenriksdepartementet (utviklingssaker)
  • politisk rådgiver Kine Sperre Horsbøl, Oslo, engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringene gjelder fra i dag kl. 15.00.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Audun Garberg (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Astrid Huitfeldt (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Astrid Bergmål (Ap) – permisjon 19. april 2012-19. desember 2012
Elisabeth Helmersen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV) - til 31. mars 2012
Katrine Gramnæs (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jardar Flaa (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)

For forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)
Arvinn E. Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Kine Sperre Horsbøl (SV)