Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd 21. september gjort flere endringer i regjeringen. Stortingsrepresentant Hadia Tajik er utnevnt til statsråd i Kulturdepartementet. Statsråd Hanne Bjurstrøm har fått avskjed i nåde.

Kongen har i statsråd i dag gjort flere endringer i regjeringen. Stortingsrepresentant Hadia Tajik er utnevnt til statsråd i Kulturdepartementet. Statsråd Hanne Bjurstrøm har fått avskjed i nåde.

Jonas Gahr Støre er utnevnt til helseminister, mens Anne-Grethe Strøm-Erichsen går til Forsvarsdepartementet. Anniken Huitfeldt overtar som statsråd for Arbeidsdepartementet og Espen Barth Eide er utnevnt til utenriksminister.

Endringene gjelder fra i dag kl. 15.00.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet
(miljøvernminister)
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd med ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Espen Barth Eide (Ap)

Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet
(justis- og beredskapsminister)
Grete Faremo (Ap)

Statsråd med ansvar for Finansdepartementet
(finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet
(forsvarsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister)
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet
(kunnskapsminister )
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd med ansvar for Arbeidsdepartementet
(arbeidsminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd med ansvar for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(fornyings-, administrasjons- og kirkeminister)
- også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementet
(fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Marit Arnstad (Sp)

Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet
(olje- og energiminister)
Ola Borten Moe (Sp)

Statsråd med ansvar for utviklingssaker i Utenriksdepartementet
(utviklingsminister)
Heikki Holmås (SV)

Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Inga Marte Thorkildsen (SV)

Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet
(kulturminister)
Hadia Tajik (Ap)