Historisk arkiv

Priv. til red.:

Nøkkeloverrekkelser i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I forbindelse med endringene i regjeringen som gjelder fra kl. 15.00 i dag, finner nøkkeloverrekkelsene sted som følger.

I forbindelse med endringene i regjeringen som gjelder fra kl. 15.00 i dag, finner nøkkeloverrekkelsene sted som følger:

Kl. 14.00: statsråd Kristin Halvorsen overlater nøkkelen til BLD til statsråd Inga Marte Thorkildsen

Kl. 14.15: statsråd Erik Solheim overlater nøkkelen til MD til statsråd Bård Vegar Solhjell

Kl. 14.45: statsråd Tora Aasland overlater nøkkelen til forsknings- og høyere utdanningssaker i KD til statsråd Kristin Halvorsen

Kl. 15.00: statsråd Erik Solheim overlater nøkkelen til utviklingssaker i UD til statsråd Heikki Holmås

For detaljer viser vi til departementene.