Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg varslet en ny handlingsplan mot sosial dumping i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Regjeringen har tidligere gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping. Evalueringen viser at handlingsplanene har gitt gode resultater og klare positive virkninger av tiltakene.

– Nå begynner vi arbeidet med en tredje handlingsplan. Formålet er å sikre et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Norge. Vi jobber med tiltak særlig rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjer, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Økt arbeidsinnvandring har i deler av arbeidslivet ført til problemer med sosial dumping. Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav.

– Regjeringen tar disse problemene på stort alvor, og ser behovet for å følge opp de tiltakene som allerede er iverksatt i tidligere handlingsplaner. Derfor tar vi nå et nytt krafttak mot sosial dumping, sier Stoltenberg.