Forsiden

Historisk arkiv

Økt samarbeid Norge-Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge og Tyrkia undertegnet i dag to avtaler om forskning, et innen statistikk og et om konfliktforebygging- og forsoningsarbeid i Ankara. Statsminister Jens Stoltenberg og hans tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdoğan ble også enige om en dialog om menneskerettigheter i saker som blir drøftet i FN, Europarådet og OSSE.

Norge og Tyrkia undertegnet i dag to avtaler om forskning, et innen statistikk og et om konfliktforebygging- og forsoningsarbeid i Ankara. Statsminister Jens Stoltenberg og hans tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdoğan ble også enige om en dialog om menneskerettigheter i saker som blir drøftet i FN, Europarådet og OSSE.

En samarbeidsavtale mellom Statistisk sentralbyrå og deres tyrkiske motpart, TurkStat skal bidra til å utvikle folkeregistre, foretaksregistre, makroøkonomisk rådgivning og spørreskjemaundersøkelser i tredjeland i Sentral-Asia og Midtøsten.

Det ble også undertegnet en avtale mellom Norge og Tyrkia om en ytterligere opptrapping av samarbeidet om konfliktforebygging- og forsoningsspørsmål. Avtalen innebærer, blant annet å styrke samarbeidet mellom norske og tyrkiske fagmiljøer på forskning innen dette feltet, med spesiell fokus på Midtøsten. 

Tema for samtalene mellom Stoltenberg og Erdoğan var den økonomiske situasjonen i Europa, nærings- og handelssamarbeid, energi, samt situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika.

- Med sin strategiske plassering, høye ambisjoner og kompetanse er Tyrkia en spennende samarbeidspartner på stadig flere områder for Norge. Et styrket samarbeid mellom våre land ble også ønsket varmt velkommen av min kollega, statsminister Erdoğan, under våre samtaler i dag, sa statsminister Stoltenberg etter møtet.

Også spørsmål om sivile rettigheter ble diskutert.

- Tyrkia har hatt en positiv utvikling på en rekke områder, blant annet med hensyn til kvinners rettigheter og kultur- og språkrettigheter overfor den kurdiske befolkningen. Men det er fortsatt forhold som krever oppmerksomhet, slik som ytringsfrihet. Jeg er derfor glad for at vi ble enige om å etablere en dialog mellom våre to land om menneskerettigheter i saker som blir drøftet i FN, Europarådet og OSSE, sa Stoltenberg etter møtet med sin tyrkiske kollega.

Tidligere på dagen under besøket i Tyrkia, hadde statsminister Jens Stoltenberg også møter med President Abdullah Gül, parlamentspresident Cemil Çiçek og opposisjonsleder (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu.