Historisk arkiv

Regjeringen vil fulldigitalisere forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vi vil nå gjøre digital post til hovedregelen i kontakten mellom folk og forvaltning, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» i dag. Han varslet at den neste store reformen for regjeringen er fulldigitaliseringen av offentlig sektor.

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. Innbyggerne må aktivt velge papirbaserte løsninger hvis de foretrekker det.

- Vi skal bruke informasjonsteknologi for å gjøre offentlige tjenester bedre, enklere og mer effektive. Vi vil møte folk og næringsliv der de er, når de ønsker. Med en digitalisert forvaltning vil vi effektivisere måten det offentlige jobber på og frigjøre ressurser til de store velferdsoppgavene, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av regjeringens nye digitaliseringsprogram i dag.
 
Arbeidet begynner med tre viktige tiltak: Endre forvaltningsloven og gå gjennom lover og forskrifter for å fjerne hindre mot digitalisering av forvaltningen, etablering av en sikker, digital postkasse slik at alle innbyggere og bedrifter skal få all digital post fra forvaltningen på ett sted, og et anbud på elektronisk identifikasjon på høyt sikkerhetsnivå. Det blir også en felles ordning for kontaktinformasjon og reservasjon mot digital post. Mange tjenester er allerede digitalisert, men potensialet er fremdeles stort.

- Et godt eksempel på de nye ordninger er at Vegvesenet nå avvikler ordningen med oblater for kjøretøyer, og i stedet sjekker digitalt om årsavgiften er betalt, sa statsministeren.

Brev, skjema og faktura skal som hovedregel mottas, behandles og sendes ut digitalt. Automatisert saksbehandling skal benyttes der det er hensiktsmessig. For å oppnå dette tar regjeringen blant annet sikte på at digital post skal overta for brevpost.

- Nitti prosent av oss bruker internett hver dag. Nå ønsker vi at staten fullt ut digitaliserer tjenestene sine og kommuniserer på en god måte med brukerne, der de er, nemlig på nettet. Det tror jeg de forventer, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Følgende prinsipper ligger til grunn for regjeringens arbeid med fremtidens digitale forvaltning:

  1. Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen.
  2. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester.
  3. Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker.
  4. Alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse.
  5. Innbyggere og bedrifter skal få varsling på sms og e-post.
  6. Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester.
  7. Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering.
  8. Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas.
  9. Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes.

Regjeringen arbeider også med en strategi for IKT og verdiskaping som blir lagt fram i løpet av 2012 – «Digital agenda».

Les regjeringens digitaliseringsprogram "På nett med innbyggerne"