Historisk arkiv

Statsministerens Holocaust-tale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg holdt hovedtalen ved minnemarkeringen i Oslo på den internasjonale Holocaust-dagen, 27. januar.

Statsminister Jens Stoltenberg holdt hovedtalen ved minnemarkeringen i Oslo på den internasjonale Holocaust-dagen, 27. januar.

- Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord, sa statsministeren. 

Stoltenberg sa videre: - Like viktig som å beklage er å lære. Og enda viktigere: Å forplikte oss til å bekjempe holdninger og handlinger som leder oss bort fra anstendighet og sivilisasjon.