Historisk arkiv

Historisk arkiv

Offentlig utvalg skal vurdere lønnsdannelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Et offentlig utvalg skal se nærmere på hvordan lønnsdannelsen i Norge fungerer. Det ble klart da regjeringen i dag hadde møte med partene i arbeidslivet for å drøfte erfaringer fra lønnsoppgjørene de senere årene.

Et offentlig utvalg skal se nærmere på hvordan lønnsdannelsen i Norge fungerer. Det ble klart da regjeringen i dag hadde møte med partene i arbeidslivet for å drøfte erfaringer fra lønnsoppgjørene de senere årene.

– I tillegg til å oppsummere erfaringer med årets inntektsoppgjør, bør utvalget vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden vi innførte handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken. Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo vil lede utvalget, som vil bli satt sammen på en liknende måte som Holden II-utvalget. For ti år siden så Holden II-utvalget på lønnsdannelsen i Norge i lys av innføringen av inflasjonsmål i pengepolitikken og handlingsregelen i finanspolitikken i mars 2001. Holden II-utvalget var et ekspertutvalg der partene i arbeidslivet var representert.

– En god dialog mellom politiske myndigheter og partene er en viktig del av det inntektspolitiske samarbeidet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Finansdepartementet vil komme tilbake med en nærmere beskrivelse av mandat og sammensetning av utvalget i nærmeste framtid.