Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Varsler ny offensiv for forenkling av offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i dag et høyere tempo i forenkling av offentlig sektor. Regjeringen vil kartlegge hvilke offentlige ordninger som oppleves unødig tungvinte.

– Lærere skal få mer tid til å undervise, sykepleiere mer tid til å behandle og politiet mer tid til å bekjempe kriminalitet,  sa Stoltenberg i sin tale på Unio-konferansen.

Han viste til det store digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor og sa at Norge skal være i front internasjonalt på å levere offentlige tjenester digitalt.    

– Vi skal redusere papirmølla mellom innbyggerne og det offentlige. Folk skal slippe å sende den samme informasjonen til flere offentlige etater. De ansatte kan i stedet bruke tid på bedre tjenester og raskere saksbehandling, sa Stoltenberg.

Etter nyttår vil statsministeren invitere de ansattes organisasjoner til et bredt dialogmøte som i sin helhet skal vies forenkling og avbyråkratisering.

– Vi vil få folk i tale. Brukerpaneler er en metode. I tillegg vil vi bruke sosiale medier for å få gode forslag, sa Stoltenberg.