Historisk arkiv

Endring blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gjeve Mette Nord avskil i nåde frå embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Kongen har i statsråd i dag gjeve Mette Nord avskil i nåde frå embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser no slik ut:


For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Erik Lahnstein (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert, 20 prosent frå 15.05.2013

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Ketil Raknes (SV) – permisjon frå 10.09.2013
Ellen Øseth (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Line Gaare Paulsen (SV) – konstituert frå 06.09.2013

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Eli Blakstad (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap) – permisjon frå 07.09.2013
Torgeir Larsen (Ap)
Kathrine Raadim – konstituert frå 07.09.2013

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Kristin Bergersen (Ap)
Pål Martin Sand (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – 80 prosent frå 15.05.2013
Trygve Svensson (Ap)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)
Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Ragnhild Setsaas (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Norvald Mo (Ap)
Cecilie Bjelland (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Tone Toften (Ap)
Ragnhild Vassvik (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hugo Bjørnstad (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ane Hansdatter Kismul (Sp)

For utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Arvinn Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Ahmad Ghanizadeh (SV)
Kjetil Andreas Ostling (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Erlend Grimstad (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)