Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

I statsråd i dag har Henriette Westhrin fått avskil i nåde som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet, frå det tidspunktet Statsministerens kontor fastset. Gina Lund har fått avskil i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt i Arbeidsdepartementet.

Kronprinsregenten har i statsråd i dag gjeve Henriette Westhrin avskil i nåde frå embetet som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet, frå det tidspunktet Statsministerens kontor fastset. Gina Lund har fått avskil i nåde frå embetet som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt i Arbeidsdepartementet.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser no slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Erik Lahnstein (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap) – permisjon frå 03.09.2012
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – konstituert frå 24.09.2012
Mette Nord (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Ketil Raknes (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Eli Blakstad (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Torgeir Larsen (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Kristin Bergersen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap) – permisjon frå 24.09.2012
Kristin Maurstad (Ap) – konstituert frå 07.12. 2012

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)
Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Ragnhild Setsaas (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Norvald Mo (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)
Ane Hansdatter Kismul (Sp)

For utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Arvinn Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Ahmad Ghanizadeh (SV)
Kjetil Andreas Ostling (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Harald Oskar Buttedahl (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)