Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

Per Rune Henriksen har i statsråd i dag fått avskil i nåde som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet. Samstundes er stipendiat Trygve Svensson (34), Oslo, utnemnd til statssekretær for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag gjeve Per Rune Henriksen avskil i nåde frå embetet som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet. Samstundes er stipendiat Trygve Svensson (34), Oslo, utnemnd til statssekretær for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet.

Trygve Svensson er Ph.D.-stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidlegare vore politisk rådgjevar i Arbeidarpartiet si stortingsgruppe og rådgjevar i Geelmuyden.Kiese.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser no slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Erik Lahnstein (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Mette Nord (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Ketil Raknes (SV)
Ellen Øseth (SV)
Henriette Westhrin (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Eli Blakstad (Sp)

For utanriksminister Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Torgeir Larsen (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Kristin Bergersen (Ap)
Pål Martin Sand (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Trygve Svensson (Ap)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)

For helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Kjell Erik Øie (Ap)
Nina Tangnæs Grønvold (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Ragnhild Setsaas (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Norvald Mo (Ap)
Cecilie Bjelland (Ap)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Tone Toften (Ap)
Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Hugo Bjørnstad (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ane Hansdatter Kismul (Sp)

For utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Arvinn Gadgil (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Ahmad Ghanizadeh (SV)
Kjetil Andreas Ostling (SV)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Harald Oskar Buttedahl (Sp)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)