Tidligere statssekretær Kjersti Markusson (SV)

(Perioden 22.10.07 - 31.12.09)

Født: 1955

Utdanning
1974- Ex.phil, Universitet i Tromsø
1974- Eksamen artium, engelsklinjen
1978- 3 årig lærerutdanning, Tromsø Lærerhøgskole
1979- Engelsk årsenhet, Tromsø Lærerhøgskole  
1991- ½ årsenhet i ledelse, Høgskolen i Bodø

Yrkeserfaring
1979–1989- Lærer ved Ramsund skole i Tjeldsund kommune
1989–1992- Lærer Liland skole, Evenes kommune 
1992–1998- Leder av Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Ofoten
1998 (permisjon fra oktober 2003)- Rektor Liland skole, Evenes 

Annet
Markusson har vært representant i kommunestyret i Evenes siden 1991. Hun er medlem av Fylkestinget i Nordland siden 2000 (permisjon fra oktober 2003). Fra 2003 til 2005 har hun vært fylkesråd for økonomi i Nordland fylkeskommune. Hun har også hatt diverse tillitsverv på fylkes- og nasjonalt plan i Norsk Lærerlag/ Utdanningsforbundet fra 1981-2001. I tillegg har hun vært styremedlem i Evenes Kraftforsyning fra 2003-2005.

Til toppen