Tidlegare statssekretær Per J. Jordal (Sp)

(Perioden 03.03.08 - 16.10.09)

Født: 1967

Politiske verv

2008-

Statssekretær, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs andre regjering

2003- Sentralstyremedlem Senterpartiet
 
Varamedlem Os kommunestyre
   

Yrkeserfaring 

2007- Tingrettsdomar, Nordhordaland tingrett
2004/2006-2007 Konstituert lagdomar, Gulating lagmannsrett
1996-2006 Advokat og kontorleiar i Kluge Advokatfirma DA, Bergen
1994-1996 Domarfullmektig, Nordfjord sorenskrivarembete
1993 Politisk sekretær, Senterpartiet
   
   

Utdanning 

2002 Godkjent advokatmeklar, Den Norske Advokatforeining
1999 Godkjent prøvesak, Høgsterett
1996 Advokatløyve
1986-1993 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
1992 Spesialfag allmenn rettsteori (rettsfiliosofi), Universitetet i Oslo  
 

 

 

Til toppen