Tidligere statssekretær Jan-Erik Larsen ( Ap )

(Perioden 15.09.08 - 16.10.09)


Født: 1963
Sivilstatus: Gift, tre barn