Tidligere statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp)

(Perioden 20.10.09-28.09.12)

Født: 1946

Politiske verv

 
2009- Statssekretær, Statsministerens kontor
2008-2009 Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
2005-2009 Stortingsrepresentant for Akershus
2001-2005 Generalsekretær i Senterpartiet

2008- 

Fylkesleder i Akershus Senterparti

1991-2005

Medlem av Akershus fylkesting
1987-1991

Medlem av Fet kommunestyre


Andre verv

 
2006- Varamedlem i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
       -2005 Domsmann, Herredsretten Romerike
2003-2005

Leder av Kulturstyret i Akershus

1995-2003

Leder av Helse- og sosialstyret i Akershus

2000-2001

Leder av Kinopolitikkutvalget (NOU)

1999-2001

Medlem av Oppgavefordelingsutvalget (NOU)

1991-1995

Medlem av Kulturstyret i Akershus

1993-1995 Leder av Fet Nei til EU
  Leder KS-utvalg (KOU 1 og 2) om lokalforvaltning
 

Yrkeserfaring

 
1980-2001

Norges Bondelag

1978-1980 Time kommune
1969-1976 Senterungdommen/Sp
1966-1969 A. H. Noreng A/S
1963-1966 Margarincentralen A/S
 

Utdanning

 
1976-1978 Høgskolekandidat
1964-1965 Handelsskole
1960-1963 Realskole