Tidligere statssekretær Inger-Anne Ravlum (Ap)

(Perioden 11.06.11 - 16.10.13)

Født: 1962

Politiske verv

 
2011 – Statssekretær Statsministerens kontor
2009-2011 Statssekretær Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet
1994-1996 Politisk rådgiver for statsministeren, Statsministerens kontor (Gro Harlem Brundtland)
1990-1992 Politisk rådgiver for bistandsministeren, Utenriksdepartementet (Grete Faremo)
1987-1987 Gruppesekretær, Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo
   

Yrkeserfaring

 
   
2006-2009 Avdelingsdirektør, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
2005-2006 Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
2000-2005 Forsker II, Transportøkonomisk institutt
1997-2000 Forsker, Transportøkonomisk institutt
1993-1994 Forskningsstipendiat, Fridtjof Nansens institutt
1992-1994 Journalist og kveldsvakt, A-pressens Osloredaksjon (nå ANB)
1987-1989 Utredningssekretær, Det norske Arbeiderparti
1985-1986 Journalist, Aktuelt Perspektiv, DnA
1984-1985 Journalist, Arbeiderungdommen, AUF
   

Utdanning

 
   
1997 Cand Polit, Statsviter med støttefag i sosialøkonomi og sosiologi, Universitetet i Oslo