Tidligere statsskretær Svein Fjellheim (Ap)

(Perioden 17.10.05 - 30.09.12)

Født: 1945

Politiske verv

2005-2012

Statssekretær, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs andre regjering

1979-1994

Styremedlem i Stavanger Arbeiderparti (nestleder 1994-1995)

1975-1995

Bystyremedlem

1979-1995

Stavanger Formannskap

1987-1991

Stavanger kommunes finansutvalg/kommunalutvalg

1979-1991

Medlem/nestleder- og leder Park- og idrettsstyre i Stavanger

1991-1995

Leder av kommunalstyret for kultur, idrett, og kirke i Stavanger

1991-1995

Leder av kulturhusstyret (kino/bibliotek)

1994-

Medlem av Det Norske Arbeiderpartis programkomité for Vekst-vern-arbeid

   

Yrkeserfaring

1995-

Distriktssekretær i Landsorganisasjonen i Norge (Rogaland fylke)

1981-1995

Faglig sekretær i Stavanger og omegns faglige Samorganisasjon

1965-1981

A. Idsøe i Stavanger, Kjøttindustrien

   

Utdanning

1965-1966

Kokkeskole-overkokk/korporal i stabskompaniet Bardufoss

1965

Svennebrev i pølsemakerfaget

   

Andre verv

 

Hovedtillitsvalgt v/A. Idsøe i 15 år

 

Medlem av Bankrådet i SR-Bank for Stavanger-regionen

Medlem av styringsgruppa Innovasjon Rogaland

2000-

Medlem og leder av styringsgruppen for ”Verdiskaping 2010”

2002

Medlem av prosjektrådet for Rogfast

1995

Medlem av Representantskap i Interkommunalt Havnevesen

1995-

Medlem av Arbeidsmarkedsrådet i Rogaland

1995-

Leder av Bank- og forsikringskomiteen i SR-Bank/LO Rogaland

1995-2004

Leder av AOFs Fylkesutvalg i Rogaland

 

Meddommer i Stavanger Byrett som lokal arbeidsrett i 16 år

 

Medlem i Representantskap i LO i 14 år

1981-1993

Medlem i Forbundsstyre i NNN

1977-1993

Medlem i landsstyre i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

1974-1993

Fagforeningsleder i Stavanger Kjøttindustriarbeiderforening

   

Bedriftsstyrer

 

1976-1992

Styremedlem i Rogalands Avis

2004-2006

Styremedlem i Fredskorpset i Norge

2004-

Styremedlem i Rogaland Kurs- og Kompetansesenter

2000-2003

Styremedlem i Høgskolen i Stavanger

1996-2004

Styremedlem SND

1993-2005

Styremedlem i Rogaland Mediesenter

1993-2000

Nestleder og styremedlem i Landsbanken (Vår Bank)

1993-2001

Nestleder i styret for Stavanger Næringsselskap

1981-2005

Styremedlem i Kino 1

1979-1991

Styremedlem i Den Norske Creditbank avd. i Stavanger